NORDEUROPAS STØRSTE PRODUCENT AF FARGESIA


Virksomheden blev dannet efter et møde mellem Morten Hedegård Jensen og Peder Stræde Madsen i 2001. På dette tidspunkt var markedet for Fargesia gradvist vokset efter en opblomstring i 90’erne. Peder overtalte Morten til at afsætte 100 m2 drivehuse til en testproduktion.

Der blev udvalgt flere sorter, som blev tilpasset det lokale klima, og planteskolen begyndte derefter at fokuserer på formering, plantning, potning og salg. I 2007 blev produktionen af Fargesia udvidet til 4000 m2 drivhus og 3 ha. jord. 

Produktionen af Fargesia steg gradvist for at imødekomme den stadigt stigende efterspørgelse. Planteskolen producerede i 2011 omkring 150.000 planter i alle størrelser. I 2014 var produktionsarealet af Fargesia 1,4 ha. under drivhus og 7 ha. i markerne.  

Pemo er en virksomhed i konstant udvikling. Vi producerer i år 2020 omkring 450.000 planter om året. Med 20.000 m2 og 30 ha. Jord, er Pemo i dag den største producent af Fargesia i Nordeuropa.  

Siden 2018, har Pemo startet produktionen af diverse vinterhårdfører græsser og pottegroede hækplanter. 

Vores planter bliver distribueret over hele Europa, hovedsageligt i havecentre og i anlægsgartnerbranchen.